Η Ομάδα μας

Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της κανονιστικής συμμόρφωσης, της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου περισσότερο από δύο δεκαετίες. Έχουμε αναπτύξει λύσεις που αφορούν ειδικότερα τις εισηγμένες εταιρίες, τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς και τους υπόχρεους για την εφαρμογή του Ξεπλύματος Χρήματος.

Αθανασία Βαρβιτσιώτη
Αθανασία Βαρβιτσιώτη
Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικός Ελεγκτής
Βιογραφικό
Τζίνα Φλώρου
Τζίνα Φλώρου
Δικηγόρος
Βιογραφικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα ραντεβού