Εσωτερικός Έλεγχος

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία της εταιρίας που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και Πολιτικών της αναφορικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Frame Advisors

Ο Ν 4706/17.7.2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιρών επέκτεινε το πεδίο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και ενίσχυσε την επικοινωνία της με την Επιτροπή Ελέγχου και την εταιρία.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν στην υποστήριξη του έργου του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για την ανταπόκρισή του στις νέες απαιτήσεις, σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου και τις διεθνείς πρακτικές.

Υποστήριξη Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
  • Επικαιροποίηση Κανονισμού και διαδικασιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
  • Εκπόνηση Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου
  • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
  • Εκπόνηση σχεδίων Εκθέσεων Ελέγχου
  • Ελεγχος και αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
  • Ελεγχος και αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας και των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κλείστε ένα ραντεβού